WARSAW EQUITY ADVISORS

Wieloletnie doświadczenie w transakcjach bankowości inwestycyjnej, finansowaniu przedsiębiorstw i restrukturyzacji

Dowiedz się więcej

O nas

Jako główni doradcy finansowi Warsaw Equity Advisors i jej partnerzy przeprowadzili ponad 80 transakcji w różnych sektorach.

Warsaw Equity Advisors oraz jej partnerzy, jako główny doradca finansowy przeprowadziła ponad 80 transakcji M&A (fuzji i przejęć), finansowania przedsiębiorstw oraz restrukturyzacji w szerokim spektrum sektorów gospodarczych o łącznej wartości ponad EUR 4 mld.

Każdy z partnerów Warsaw Equity Advisors posiada około 20 lat doświadczeń pracy i zajmował kierownicze stanowiska w renomowanych międzynarodowych bankach inwestycyjnych, firmach doradczych i private equity takich jak: Unicredit CA IB, Creditanstalt oraz TDI, Egmont, Warsaw Equity Group i był zaangażowany w realizację wielu prestiżowych transakcji realizowanych dla zagranicznych korporacji oraz polskich klientów.

Wieloletnia praca zarówno dla klientów międzynarodowych (głównie korporacji i funduszy inwestycyjnych) jak i polskich (przedsiębiorstwa, ich właściciele i instytucje rządowe), umożliwiła dobre zrozumienie ich mechanizmów decyzyjnych oraz kryteriów inwestycyjnych

Posiadamy bogate doświadczenie w skutecznej realizacji skomplikowanych transakcji doradztwa finansowego praktycznie we wszystkich sektorach gospodarki

Sektory, w których doradzali partnerzy Warsaw Equity Advisors: produkty spożywcze i napoje, inne produkty FMCG, handel detaliczny, telekomunikacja, nowe technologie i IT, koleje, budowa maszyn, sprzęt elektryczny, bankowość, części samochodowe, działalność wydawnicza, chemia, materiały budowlane, budownictwo

Fuzje i przejęcia

Sprzedaż spółki (sell-side): pomoc w znalezieniu inwestorów, przygotowanie optymalnej struktury transakcji, organizacja procesu, przygotowanie dokumentów transakcyjnych (teaser, memorandum lub pakiet informacyjny), zebranie ofert nabycia, nadzorowanie procesu due diligence (badanie spółki), przygotowanie wyceny przedsiębiorstwa, pomoc w negocjacjach z inwestorami, w tym w negocjacjach umowy sprzedaży (SPA), ew. porozumień akcjonariuszy (SHA) oraz innych dokumentów transakcyjnych specyficznych dla danej transakcji.

W ramach procesu buy-side (kupna spółki): pomoc w analizie rynku i znalezieniu celu przejęcia spełniającego kryteria inwestora, przygotowanie optymalnej struktury transakcji, koordynowanie spotkań ze stroną sprzedającą, sporządzenie wstępnej i ostatecznej wyceny przedsiębiorstwa, koordynacja procesu badania spółki (due diligence), negocjacje ze stroną sprzedającą, przygotowanie ofert nabycia (wstępnej, wiążącej), ewentualna pomoc w pozyskiwaniu finansowania, pomoc w negocjacjach umowy kupna (SPA) i ew. porozumień akcjonariuszy (SHA) oraz innych dokumentów transakcyjnych specyficznych dla danej transakcji.

Mamy doświadczenie w transakcjach lewarowanych.

Pozyskiwanie finansowania dłużnego i kapitału

Pozyskujemy finansowanie na cele inwestycyjne, ogólnorozwojowe, transakcje lawerowane, refinansowanie działalności itp.

Doradztwo przy oszacowaniu zapotrzebowania na kapitał, pomoc w przygotowaniu biznes planu i wyborze optymalnej struktury finansowania (proporcje kapitał/dług) przy uwzględnieniu specyfiki prowadzonej działalności i planów rozwojowych, pomoc w przygotowaniu materiałów informacyjnych, strukturyzacja, kontakty z bankami i inwestorami (instytucjonalni, prywatni), pomoc w wyborze najkorzystniejszych ofert, pomoc w negocjacjach i przygotowaniu dokumentacji finansowania.

Doradztwo finansowe i restrukturyzacyjne

Doradztwo dotyczące restrukturyzacji finansowania (dług/kapitał) oraz wspierania w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa w tym: pomoc w wyszukiwaniu optymalnych rozwiązań kapitałowych i weryfikacji celów strategicznych poprzez ocenę projektów inwestycyjnych i procesu kreowania wartości, restrukturyzacji zadłużenia oraz pomoc w przywracaniu płynności. Pomoc w znalezieniu optymalnych źródeł finansowania i negocjacjach z dostarczycielami finansowania oraz w przygotowaniu dokumentacji, biznes plan, materiały informacyjne.

Pre-IPO, IPO (we współpracy z innymi doradcami)

Doradztwo w zakresie pozyskiwania finansowania dla przedsiębiorstw planujących późniejszy debiut giełdowy w okresie 12-18 miesięcy w tym: strukturyzacja i organizacja procesu, koordynowanie kontaktów i negocjacji z inwestorami instytucjonalnymi i prywatnymi, przygotowanie dokumentów transakcyjnych, analiz, projekcji ekonomicznych, modeli wyceny przedsiębiorstwa.

Doradztwo przy przygotowaniu do wprowadzania spółek na GPW (we współpracy z innymi doradcami) w tym: pomoc w przygotowaniu optymalnej struktury oferty, pomoc w wyborze doradców IPO (kancelarii prawnej, domu maklerskiego, agencji PR oraz innych) i koordynacja ich działań, pomoc w kontaktach z inwestorami.

Transakcje przejęć na rynku publicznym (public-to-private) (we współpracy z domami maklerskimi)

Realizacja przejęć spółek publicznych (PTP) w tym przygotowanie struktury transakcji, przygotowanie do ogłaszania wezwania na akcje spółek na rynku kapitałowym w tym pomoc w przygotowaniu analiz, projekcji ekonomicznych, modeli wyceny przedsiębiorstwa, dokumentów transakcyjnych, wyborze pozostałych doradców (kancelarii prawnej, domu maklerskiego, agencji PR oraz innych) oraz koordynowanie ich działań.

Transakcje WEA i Partnerów

Sprzedaż pakietu większościowego Clovin SA ( chemia gospodarcza)

Projekt restrukturyzacji finansowej spółki z sektora przetwórstwa ryb

Sprzedaż spółki przetwórstwa owocowo-warzywnego

Doradztwo strategiczne i wycena spółki z sektora chemii gospodarczej

Zakup Krakowskich Zakładów Automatyki (KZA Kraków) (automatyka kolejowa)

Analiza możliwości rozwoju spółki w obszarze e-commerce poprzez zakupy wyselekcjonowanych podmiotów w e-commerce

Analiza możliwości rozszerzenia działalności na rynku polskim poprzez zakup wyselekcjonowanych przez inwestora sieci aptek

Sprzedaż jednego z największych w Europie projektów inwestycyjnych budowy zakładu wody mineralnej na bazie źródeł wody wysokozmineralizowanej

Analiza możliwości wejścia na rynek polski inwestora zagranicznego poprzez zakup spółek z sektora kosmetycznogo i chemii gospodarczej

Sprzedaż jednego z dystrybutorów środków produkcji dla rolnictwa

Sprzedaż spółki z sektora kosmetycznego

Sprzedaż znaczącego pakietu mniejszościowego w Impact (akumulatory)

Zakup wiodącego dystrybutora produktów z segmentu rozrywki i wypoczynku

Sprzedaż znaczącego pakietu Polskiego Banku Przedsiębiorczości

Pierwsze podwójne notowanie na GPW estońskiej AS Silvano Fashion Group

Przejęcie giełdowej spółki, producenta wyrobów czekoladowych Mieszko S.A.

Doradztwo dla Jeronimo Martins przy próbie przejęcia jednej z sieci handlu dyskontowego

Doradztwo dla Eurocash przy próbie przejęcia jednej z sieci handlowych

Nabycie aktywów browarniczych w tym znaku firmowego giełdowej spółki Brok Strzelec (dla Danish Royal Brewery)

Okresowe wyceny Grupy Żywiec S.A. dla podmiotu finansującego

Sprzedaż Kredyt Bank Ukraina i Litwa (dla Kredyt Bank)

Konsolidacja struktury własnościowej i przejęcie pakietu większościowego w giełdowej spółce Sokołów (dla fińskiego Ruokatalo)

Doradztwo dla Netia przy próbach akwizycji Dialog

Doradztwo dla Hoop przy próbie przejęcia spółki z branży spożywczej

Doradztwo dla Kofola przy próbie przejęcia spółki z branży napojów

Sprzedaż pakietu większościowego w Telbank S.A., największej spółki zajmującej się transmisją danych w Polsce (dla renomowanego państwowego klienta)

Doradztwo dla ITT Sheraton przy próbie przejęcia Orbis S.A.

Doradztwo dla Scandic przy poszukiwaniu projektów inwestycyjnych na polskim rynku hotelarskim

Przejęcie pakietu większościowego w Bester S.A. (dla American Lincoln Electric International Holding)

Zakup pakietu większościowego PRiB

Sprzedaż pakietu większościowego spółki TOP dla inwestora strategicznego

Wprowadzenie na rynek publiczny (IPO) spółki ZPC Otmuchów (wyroby cukiernicze)

Zakup Odra S.A. dla ZPC Otmuchów

Wprowadzenie na rynek publiczny (IPO) oraz sprzedaż zagranicznemu inwestorowi strategicznemu spółki Gadu Gadu

Inteligo – pozyskanie finansowania od etapu „business angels” aż do etapu inwestora strategicznego – BGB oraz sprzedaży do PKO BP

Elektrim – sprzedaż pakietów mniejszościowych w wybranych spółkach publicznych

Przeprowadzenie transakcji lewarowanego wykupu (LBO) pakietu ponad 40 spółek na rzecz WEH

Baltchem S.A. – zakup bazy paliwowej w Świnoujściu

Deutsche Bank – przejęcie banku BWR

Hydrocentrum – sprzedaż spółki budowlanej dla Betonstal

KPN Royal Dutch Telecom – zakup PAGI oraz wybranych aktywów telekomunikacyjnych

GTS – sprzedaż największego providera internetowego

Doradztwo przy przetargu UMTS, tworzeniu konsorcjum i finansowaniu (dla hiszpańskiej firmy Telefonica)

Nabycie udziałów w PBK S.A. od Ministerstwa Skarbu (dla Bank Austria AG)

Doradztwo dla Telefonii Dialog przy próbie przejęcia Crowley Data Poland

Doradztwo przy próbie przejęcia polskiej spółki giełdowej (dla duńskiego Danisco)

Przejęcie producenta samochodowych komponentów (dla włoskiego Carraro)

Wycena Cuprum 2000 - operatora telefonii stacjonarnej (dla fuzji z Telefonią Lokalną)

Sprzedaż jedynego polskiego producenta (lokomotywy, elektryczne zespoły trakcyjne) Pafawag (sprzedane dla AD Tranz-joint venture pomiędzy ABB i Daimler Benz, włączając transfer nowoczesnej technologii dla produkcji lokomotyw)

Przejęcie większościowych udziałów w Browarach Tyskich – drugim największym polskim browarze (nabyte przez South African Breweries/Euro Agro Centrum Consortium)

Przejęcie udziałów mniejszościowych w spółce Lech – czwartym co do wielkości browarze w Polsce (nabyte przez South African Breweries)

Przygotowanie biznes planu na otwarcie domu maklerskiego w Polsce (CA Securities S.A.) przez bank inwestycyjny Creditanstalt Investment Bank

Weryfikacja wyceny banku BPH (jeden z największych polskich banków)

Prywatyzacja Olmex S.A. – producenta margaryny (sprzedane Unilever)

Prywatyzacja Amino S.A. – producenta koncentratów spożywczych (sprzedane CPC Europe)

Partnerzy

Potrzebujesz wsparcia przy transakcji?

Skontaktuj się z nami

Krzysztof Dziewicki

Partner [ zobacz CV ]

Urszula Opalko

Partner [ zobacz CV ]

Kontakt

Warszaw Equity Advisors Sp. z o.o.

ul. Marszałkowska 126/134

00-008 Warszawa, Polska

 

NIP: 5262076662

REGON: 012414784

Polityka RODO

 

+48.22.166.29.60

office@warsawequity.com